لیست محصولات
گزارش متنی از عملکرد توابع پایه شعاعی RBF در شبکه های عصبی شامل: مقدمه ای بر کرنل های شعاعی شبکه RBF گوسی عملکرد RBF مقايسه بين شبكه‌هاي RBF و MLP الگورتم‌هاي يادگيري RBF چگونگی مينيمم‌سازي واريان ...
تحقیق 35 صفحه
نرم افزار شیبه‌سازی است که IOS‌های رویترهای سیسکو را روی CPU X86 در محیط ویندوز و LINUX اجرا می‌کند.
بررسی اطلاعات مربوط به مجرای گفتار و سیگنال تحریک بدست آوردن فرکانس پیچ از منحنی ضرایب کپسترال بدست آوردن فرکانس پیچ از بردار ضرایب اتوکورولیشن بررسی طیف پنجره مستطیلی و همینگ بررسی تغییرات منحنی ...
محتوای فنی 1 15صفحه گزارش + 40 صفحه ارائه سمینار
مقدمه ای بر الگوریتم بهینه سازی جستجوی گرانشی و بررسی مراحل انجام آن، مقایسه با سایر الگوریتم های بهینه سازی، شبیه سازی الگوریتم جستجوی گرانشی به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
شبیه سازی و بررسی الگوریتم بهینه سازی حاصل از ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کوچ پرندگان Hybrid Genetic algorithm and Particle swarm optimization-GA-PSO ، تحلیل کدها ، گزارش متنی به همراه تمامی ک ...
گزارشی از اعمال DTW بر روی گفتارهای ادا شده به صورت متفاوت به همراه کدهای متلب مربوطه و کد استخراج ویژگی
شبیه سازی الگوریتم عنکبوت اجتماعی Social spider optimization algorithm -SSO به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
بررسی تفصیلی انواع ازدحام در شبکه و مدیریت آن Congestion Control
تحلیل و بررسی تحلیلی مراکز داده Data center و شبکه‌های تعریف‌شده نرم‌افزاری Software defined network
ارائه سمینار بررسی کارآیی خوشه های هدوپ با استفاده از SDN-Software defined network
شبیه سازی نحوه بهینه سازی توابع تست محتلف با استفاده از الگوریتم غذایابی باکتری Bacterial Foraging Optimization Algorithm-BFO
بررسی، شبیه سازی و تحلیل نتایج حاصل از محاسبه تبدیل فوریه به‌صورت کامل و آموزش روان چگونگی استفاده از این تبدیلات در محیط متلب
بررسی تفصیلی نحوه طراحی و پیاده‌سازی کلاسترهای محاسبات موازی در محیط لینوکس و با استفاده از سیستم یکپارچه Rocks Cluster به‌صورت گام به گام و مصور
شبیه سازی نحوه کلاس بندی داده تصویر به کمک شبکه عصبی روبه جلو با وزن های آموزش دیده توسط الگوریتم ژنتیک به همراه فایل توضیحات
کانال تلگرام ابرپروجکت
رفتن به بالای صفحه
Close فراخوان عرضه مستندات، گزارش‌ها، کدها و پژوهش‌های شما در ابرپروجکت
برای توضیحات بیشتر به اینجا مراجعه نمایید.
Close مجوزهای قانونی و رسمی ابرپروجکت
برای مشاهده مجوزهای ابرپروجکت روی آنها کلیک نمایید.