لیست محصولات
حذف نویز تصویر Image denoising در حوزه تبدیل کسینوسی گسسته Discrete cosine transform
حذف نویز سیگنال تصویر به کمک یادگیری دیکشنری براساس روش آنالیز مولفه های اساسی الگوریتم K-SVD و تطبیق فضا Domain adaptation
حذف نویز تصویر Image denoising به کمک بازنمایی تنک Sparse representation به روش Orthogonal matching pursuit-OMP
حذف نویز تصویر Image denoising با استفاده از روش Dictionary learning به کمک الگوریتم Principal component analysis
حذف نویز تصویر Image denoising با استفاده از روش Dictionary learning به کمک الگوریتم K-means
حل مسئله فروشنده دوره گرد Travelling salesman problem به کمک الگوریتم ژنتیک Genetic algorithm
شبیه سازی نحوه آموزش و بهینه سازی وزن های شبکه عصبی روبه جلو Feed forward NN توسط الگوریتم ژنتیک به همراه فایل توضیحات
بهینه سازی کنترلر PID با استفاده از الگوریتم بهینه سازی PSO در مسئله کنترل بار و فرکانس LFC
تحقیق 33 دانلود رایگان
کنترل جریان و ازدحام شبکه های حسگر بی سیم
چکیده : عصر داد‌ه‌های بزرگ در حال آمدن است . اما ممکن است روش آنالیز سنتی قادر به کنترل چنین مقیاس بزرگی از داده‌ها نباشد . مساله‌ای که در حال حاضر مطرح می‌شود این است که ، چگونه قالبی با کارایی خ ...
شبیه سازی نحوه بهینه سازی توابع تست مختلف به کمک الگوریتم جغرافیای زیستی Biogeography-Based Optimization
کانال تلگرام ابرپروجکت
رفتن به بالای صفحه
Close فراخوان عرضه مستندات، گزارش‌ها، کدها و پژوهش‌های شما در ابرپروجکت
برای توضیحات بیشتر به اینجا مراجعه نمایید.
Close مجوزهای قانونی و رسمی ابرپروجکت
برای مشاهده مجوزهای ابرپروجکت روی آنها کلیک نمایید.