ابرتگ "توابع تست"
گزارش متنی شامل توضیحاتی در مورد: شبیه سازی الگوریتم تکامل تعاونی به منظور بهینه سازی توابع محک مختلف بررسی و تحلیل کدها ))گزارش متنی به همراه تمامی کدهای متلب، تمامی زیربرنامه های مورد نیاز))
شبیه سازی الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه SFLA به منظور بهینه سازی توابع محک مختلف به همراه گزارش متنی از این الگوریتم
بررسی الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماري(Imperialist Competitive Algorithm - ICA)، مقدمه ای بر الگوریتم بهینه سازی ICA و بررسی مراحل انجام آن، معرفی الگوریتم های ارائه شده در زمینه ICAشبیه سازی و تحلیل کد الگوریتم رقابت استعماري به منظور بهینه سازی توابع محک مختلف، شبیه سازی و تحلیل کد الگوریتم سیستم‌ ایمنی مصنوعی به منظور بهینه سازی مسئله چند تسهیلاتی
گزارش متنی از بررسی مراحل عملکرد الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماري(Imperialist Competitive Algorithm - ICA)، شبیه سازی الگوریتم رقابت استعماري به منظور خوشه بندی داده
گزارش متنی از بررسی مراحل عملکرد الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماري(Imperialist Competitive Algorithm - ICA)، شبیه سازی الگوریتم رقابت استعماري به منظور حل مسئله زمان بندی Scheduling
مقدمه ای بر الگوریتم بهینه سازی HS و بررسی مراحل انجام آن، معرفی الگوریتم های ارائه شده در زمینه HS، بررسی الگوریتم بهینه سازی بهبود یافته IHS ، شبیه سازی و مقایسه الگوریتم جستجوی هارمونیک کلاسیک با نسخه بهیود یافته به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
گزارش متنی از بررسی مراحل عملکرد الگوریتم ممتیک، شبیه سازی الگوریتم ممتیک به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف (توابع محک)
مقدمه ای بر الگوریتم بهینه سازی فاخته و بررسی مراحل انجام آن، شبیه سازی الگوریتم جستجوی فاخته به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
مقدمه ای بر الگوریتم بهینه سازی جستجوی گرانشی و بررسی مراحل انجام آن، مقایسه با سایر الگوریتم های بهینه سازی، شبیه سازی الگوریتم جستجوی گرانشی به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
بررسی و شبیه سازی الگوریتم کرم شب تاب Firefly algorithm به منظور بهینه سازی توابع محک مختلف به همراه تحلیل کدها
کد شبیه سازی به همراه بررسی و تحلیل الگوریتم عنکبوت SSA-Social Spider Algorithm به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف تعیین شده
شبیه سازی الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه به همراه تحلیل و فایل ارائه Shuffled Frog Leaping Algorithm-SFLA
شبیه سازی الگوریتم ژنتیک پیوسته GA به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
شبیه سازی الگوریتم ژنتیک باینری BGA به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
شبیه سازی الگوریتم کلونی زنبور عسل ABC به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
شبیه سازی الگوریتم میگو KH به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف: Ackley، Raetrigin، Sphere و ...با قابلیت جایگزینی آسان دیگر توابع هزینه
شبیه سازی الگوریتم فرهنگی Cultural Algorithm-CA به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف Ackley، Rastrigin ،Sphere و ...
شبیه سازی نحوه بهینه سازی توابع تست به کمک الگوریتم جستجوی الگو Pattern search
شبیه سازی نحوه بهینه سازی توابع تست محتلف با استفاده از الگوریتم غذایابی باکتری Bacterial Foraging Optimization Algorithm-BFO
شبیه سازی الگوریتم عنکبوت اجتماعی Social spider optimization algorithm -SSO به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
شبیه سازی نحوه بهینه سازی توابع تست مختلف به کمک الگوریتم جغرافیای زیستی Biogeography-Based Optimization
شبیه سازی نحوه بهینه سازی توابع تست مختلف به کمک الگوریتم علف هرز مهاجم Invasive weed optimization optimization-IWO
شبیه سازی نحوه بهینه سازی توابع تست مختلف به کمک الگوریتم علف هرز مهاجم Exchange Market Algorithm optimization -EMA
گزارش کامل از نحوه عملکرد الگوریتم بهینه سازی انفجار نارنجک Grenade Explosion Method-GEM و شبیه سازی آن به منظور بهینه سازی توابع تست مختلف
کانال تلگرام ابرپروجکت
رفتن به بالای صفحه
Close فراخوان عرضه مستندات، گزارش‌ها، کدها و پژوهش‌های شما در ابرپروجکت
برای توضیحات بیشتر به اینجا مراجعه نمایید.
Close مجوزهای قانونی و رسمی ابرپروجکت
برای مشاهده مجوزهای ابرپروجکت روی آنها کلیک نمایید.